It

Luxury Chalets Villas Gorsky

REGULAMIN wynajmu

 

 

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji oraz wynajmu obiektów należących do Villi Gorsky. Klienci obiektów zgadzają się z warunkami umowy z chwilą wpłacenia zadatku lub wpłacenia całości za pobyt.

 

Rezerwacja

 

– Potwierdzenie rezerwacji w formie maila następuje po wpłaceniu zaliczki.

– Termin wpłacenia zaliczki ustalany jest indywidualnie.

– Zaliczka stanowi przynajmniej 50 % ogólnej wartości rezerwacji.
– W przypadku odwołania rezerwacji : zaliczka jest zwracana do 60 dni przed planowanym przyjazdem. Wyjątkiem są Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy – za pobyty w tych terminach zaliczki nie podlegają zwrotowi;

 

Warunki najmu

 

– Rozliczenie za wynajem (płatność gotówką) następuje w dniu przyjazdu. Późniejszy przyjazd klienta nie zwalnia go z opłat za zarezerwowany pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

– Odbiór kluczy- uprzejmie prosimy o wcześniejsze podanie planowanej godziny przyjazdu. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce na wcześniej uzgodnioną godzinę prosimy o kontakt.

– Wynajem obejmuje minimum dwie doby.

– Goście domów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody oraz zniszczenia przedmiotów oraz wyposażenia obiektu.

– Liczba osób wynajmujących obiekty jest ograniczona. Podana liczba podczas rezerwacji jest wiążąca. Klient zobowiązany jest do powiadomienia recepcji przed przyjazdem o zmianie tej liczby. Jeśli po przyjeździe liczba osób jest wyższa (jeśli jest miejsce w obiekcie) klient zobowiązany jest dopłacić za niezgłoszone wcześniej osoby.

– Wewnątrz domów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

– Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na terenie Villi Gorsky: urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażania obiektu; w tym żelazek, grzałek oraz ognia otwartego w postaci np. grilla. Wyjątkiem są ładowarki i zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.

– Komercyjne sesje zdjęciowe na terenie obiektów Villa Gorsky mogą się odbyć jedynie za zgodą właścicielki. W takim wypadku obowiązuje specjalny cennik. W przypadku wykonania sesji komercyjnej bez zgody obowiązuje podwójna cena standardowej ceny sesji fotograficznej ustalonej przez Villa Gorsky.

– Zwierzęta- czssami akceptowane po uzgodnieniu z właścicielką.

-Domy ogrzewane są centralnie, od czasu do czasu osoba z obsługi może wejść do obiektu do kotłowni aby sprawdzić ogrzewanie oraz dołożyć do pieca. Jeśli goście nie czują się z tym komfortowo mogą poprosić o klucze do drugich drzwi.

– Palenie ogniska – po wcześniejszej rezerwacji. 1 Pakiet drewna w cenie pobytu. Dodatkowe drewno jest płatne. Prosimy o zalewanie ogniska wodą po skończeniu palenia.

 

Polityka prywatności

 

– Korzystając z naszych usług, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie oraz ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale brak podania danych uniemożliwia lub utrudnia realizację umowy.

-Administratorem danych osobowych jest ‘Villa Gorsky’ Anna Górska Projekt z siedzibą : Majerczykówka 1J, 34-520 Poronin. Dane osobowe gromadzone są przez Villa Gorsky z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

-W związku z procedurą RODO wypełniając formularze kontaktowe czy meldunkowe, dobrowolnie udostępniają Państwo dane osobowe i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom.

-Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo. Dane mogą zostać usunięte po wyrażeniu przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

-Każdy klient ma prawo do : wglądu w swoje dane, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, żądania ich usunięcia a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-Prawidłowe działanie Strony Internetowej villagorsky.pl wymaga korzystania z plików cookies, zwanych ciasteczkami. Ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które zapewniają funkcjonalność strony oraz umożliwiają dokonywanie zakupów. Korzystając ze Strony Internetowej Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez stronę  plików cookies. Klient może nie wyrazić zgody na zastosowanie plików cookies i zablokować taką opcję w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże będzie to się wiązać z nieprawidłowym działaniem Strony Internetowej.

-W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych osobowych w Internecie, Strona stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer). SSL to system szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką na komputerze Konsumenta a serwerem Serwisu.

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI BALI OGRODOWEJ

 

Korzystanie z Gorącej Balii jest równoznaczne z akceptują poniższego regulaminu.

 

 • Przed skorzystaniem z bali należy mieć pewność czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy nie ma przeciwwskazań do korzystania z niej. Najlepiej skontaktować się wcześniej z lekarzem.
 • Z gorącej balii mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Osoby użytkujące obiekt deklarują zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z balii i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia/
 • W przypadku niezastosowania się do regulaminu i konieczności wymiany wody po użyciu balii dodatkowy koszt/kara wynosi 700 zł.

 

Użytkowanie

 

 • Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja balii na określoną godzinę.
 • Pobyt w bali jest płatny wg cennika. Spóźnienie się na umówioną godzinę nie przesuwa seansu.
 • Korzystanie z balii możliwe jest w godzinach 10-22
 • Przed wejściem do balii obowiązuje bezwzględny nakaz umycia ciała z mydłem.
 • Przed wejściem do gorącej balii należy zdjąć okulary oraz szkła kontaktowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • Przebywanie w rozgrzanej gorącej balii przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.
 • W balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż balia i schodki mogą być śliskie.
 • Zobowiązuje się użytkowników balii do przestrzegania porządku i utrzymania czystości w obiekcie.
 • Wszelkich regulacji gorącej balii, w tym nagrzewania pieca może dokonywać tylko gospodarz.
 • Balia wykonana jest z drewna dlatego narażona jest na uszkodzenia mechaniczne i pożar.

 

Na terenie gorącej balii zabrania się:

 

 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu. Z gorącej balii należy korzystać w kostiumie kąpielowym,
 • wnoszenia wszelkich przedmiotów, w tym szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • hałasowania oraz nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, odbywania stosunków seksualnych, spania, palenia tytoniu i innych substancji, palenia e-papierosów, zażywania narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 • stawania na ławkach, ani na żadnych elementach które przez to mogą zostać uszkodzone. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik.
 • łączenia pobytu z sauną (kara 700 zł). Podczas kąpieli w rozgrzanej bali występuje bardzo duża wilgotność a gęstość wody jest większa od powietrza, zatem oddziaływanie temperatury jest bardzo intensywne. Spełnia ona również funkcje sauny i te kuracje nie mogą być łączone bezpośrednio. Dodatkowo taka woda musi być wymieniona.

 

Przeciwwskazania zdrowotne

 

Z Gorącej Balii nie mogą korzystać osoby:

 

 • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, reumatyzm, nowotwory, infekcje i astmę,
 • starsze, osłabione oraz w stanie intoksykacji
 • kobiety w ciąży oraz w czasie menstruacji,
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • mające inne przeciwwskazania wynikające ze stanu ich zdrowia.

Z Gorącej Balii nie powinny korzystać osoby:

 • na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli należy zażywać 1 lub 2h po posiłku).
 • w pojedynkę. W trakcie kąpieli, oraz po należy przebywać w towarzystwie innej osoby.

 

Przeciwwskazania wiekowe

 

 • Z Gorącej Balii mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod opieką rodzica bądź opiekuna, ewentualnie, pod ich nieobecność za pisemną uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności gospodarza Villa Gorsky. Korzystanie przez dziecko z balii ma miejsce tylko i wyłącznie na ryzyko opiekuna. Dzieci poniżej 4 lat nie mogą korzystać z balii.
 • Gospodarze Villa Gorsky nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 • Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji oraz wynajmu Villi Gorsky. Klienci lokalu zgadzają się z warunkami umowy z chwilą wpłacenia zadatku lub wpłacenia całości za pobyt.

 

Rezerwacja

 

– Potwierdzenie rezerwacji w formie maila następuje po wpłaceniu zaliczki.
– Termin wpłacenia zaliczki ustalany jest indywidualnie.
– Zaliczka stanowi przynajmniej 50 % ogólnej wartości rezerwacji.
– W przypadku odwołania rezerwacji : na co najmniej 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka ulega zwrotowi. Wyjątkiem są Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy – za pobyty w tych terminach zaliczki do kwoty 40% wartości pobytu nie podlegają zwrotowi; W przypadku krótszym niż 30 dni zadatek nie ulega zwrotowi.

 

Warunki najmu

 

– Rozliczenie za wynajem (płatność gotówką) następuje w dniu przyjazdu. Późniejszy przyjazd klienta nie zwalnia go z opłat za zarezerwowany pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.
– Odbiór kluczy; Uprzejmie prosimy o wcześniejsze podanie planowanej godziny przyjazdu. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce na wcześniej uzgodnioną godzinę prosimy o kontakt.
– Wynajem Villi Gorsky obejmuje minimum dwie doby.
– Goście Villi Gorsky ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody oraz zniszczenia przedmiotów oraz wyposażenia obiektu.
– Liczba osób wynajmujących Villa Gorsky jest ograniczona. Podana liczba podczas rezerwacji jest wiążąca. Klient zobowiązany jest do powiadomienia właścicielki przed przyjazdem o zmianie tej liczby. Jeśli po przyjeździe liczba osób jest wyższa (jeśli istnieje możliwość w obiekcie) klient zobowiązany jest dopłacić za niezgłoszone wcześniej osoby.
– Wewnątrz Villi Gorsky obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
– Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na terenie Villi Gorsky: urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażania obiektu; w tym żelazek, grzałek oraz ognia otwartego w postaci np. grilla. Wyjątkiem są ładowarki i zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.
– Komercyjne sesje zdjęciowe w obiekcie mogą się odbyć jedynie za zgodą właścicielki.

–  Zwierzęta- czasami akceptowane po uzgodnieniu z właścicielką.

-Dom jest ogrzewany przez centralne, od czasu do czasu osoba z obsługi może wejść do obiektu do kotłowni aby sprawdzić ogrzewanie oraz dołożyć do pieca. Jeśli goście nie czują się z tym komfortowo mogą poprosić o klucze do drugich drzwi.

– Palenie ogniska – po wcześniejszej rezerwacji. 1 Pakiet drewna w cenie pobytu. Dodatkowe drewno jest płatne. Prosimy o zalewanie ogniska wodą po skończeniu palenia.

 

Polityka prywatności

 

– Korzystając z naszych usług, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie oraz ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale brak podania danych uniemożliwia lub utrudnia realizację umowy.

-Administratorem danych osobowych jest ‘Villa Gorsky’ Anna Górska Projekt z siedzibą : Majerczykówka 1d, 34-520 Poronin. Dane osobowe gromadzone są przez Villa Gorsky z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

-W związku z procedurą RODO wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo dane osobowe i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom.

-Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo. Dane mogą zostać usunięte po wyrażeniu przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

-Każdy klient ma prawo do : wglądu w swoje dane, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, żądania ich usunięcia a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-Prawidłowe działanie Strony Internetowej villagorsky.pl wymaga korzystania z plików cookies, zwanych ciasteczkami. Ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które zapewniają funkcjonalność strony oraz umożliwiają dokonywanie zakupów. Korzystając ze Strony Internetowej Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez stronę  plików cookies. Klient może nie wyrazić zgody na zastosowanie plików cookies i zablokować taką opcję w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże będzie to się wiązać z nieprawidłowym działaniem Strony Internetowej.

-W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych osobowych w Internecie, strona stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer). SSL to system szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką na komputerze Konsumenta a serwerem Serwisu.

You cannot copy content of this page