It

Luxury Chalets Villas Gorsky

REGULAMIN wynajmu

 

 

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji oraz wynajmu obiektów należących do Villi Gorsky. Klienci obiektów zgadzają się z warunkami umowy z chwilą wpłacenia przedpłaty lub wpłacenia pełnej należności za pobyt.

 

Rezerwacja

 

– Potwierdzenie rezerwacji w formie maila następuje po uiszczeniu przedpłaty.

– Termin, wysokość i sposób dokonania przedpłaty ustalany jest indywidualnie podczas procesu rezerwacji.

– Przedpłata stanowi przynajmniej 50% ogólnej wartości rezerwacji, w sezonie wysokim – przynajmniej 70%.

– W przypadku odwołania rezerwacji: przedpłata jest zwracana w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem. Wyjątkiem są Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy – za pobyty w tych terminach przedpłaty nie podlegają zwrotowi;

– Organizowanie imprez możliwe jest tylko po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem (Wynajmującym).

 

Warunki najmu

 

– Rozliczenie za wynajem (w formie ustalonej indywidualnie – gotówką lub elektronicznie) następuje najpóźniej w dniu przyjazdu. Późniejszy przyjazd Gościa (Najemcy) nie zwalnia go z opłat za zarezerwowany pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

– Odbiór kluczy- uprzejmie prosimy o wcześniejsze podanie planowanej godziny przyjazdu. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce na wcześniej uzgodnioną godzinę prosimy o kontakt.

– Wynajem obejmuje minimum dwie doby.

– Goście domów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody oraz zniszczenia przedmiotów oraz wyposażenia obiektu.

– Liczba osób wynajmujących obiekty jest ograniczona. Podana liczba podczas rezerwacji jest wiążąca. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia recepcji przed przyjazdem o zmianie tej liczby. Jeśli po przyjeździe liczba osób jest wyższa (jeśli jest miejsce w obiekcie) Najemca zobowiązany jest dopłacić za niezgłoszone wcześniej osoby.

– Wewnątrz domów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

– Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na terenie Villi Gorsky: urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażania obiektu; w tym żelazek, grzałek oraz ognia otwartego w postaci np. grilla. Wyjątkiem są ładowarki i zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.

– W obiektach obowiązuje segregacja śmieci. Przed wyjazdem prosimy wynieść odpady do pojemników na śmieci umieszczonych na zewnątrz budynku.

– Sesje zdjęciowe na terenie obiektów Villa Gorsky mogą się odbyć jedynie za zgodą właścicielki. W takim wypadku obowiązuje specjalny cennik. W przypadku wykonania sesji komercyjnej bez zgody obowiązuje podwójna cena standardowej ceny sesji fotograficznej ustalonej przez Villa Gorsky.

– Zwierzęta- czasami akceptowane po uzgodnieniu z Wynajmującym.

– Domy ogrzewane są centralnie, od czasu do czasu osoba z obsługi może wejść do obiektu do kotłowni aby sprawdzić ogrzewanie oraz dołożyć do pieca. Jeśli Goście nie czują się z tym komfortowo, mogą poprosić o klucze do drugich drzwi.

– Korzystanie z miejsca na ognisko oraz z domku grillowego jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji. Drewno do ogniska jest dodatkowo płatne – 100 zł. Prosimy o zalewanie ogniska wodą po skończeniu palenia. Korzystanie z miejsca na ognisko jest niemożliwe podczas dużego wiatru.

– Zameldowanie jest od godziny 16:00, a wymeldowanie do godziny 10:00. Wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie jest możliwe tylko w sezonie niskim i jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.

– Recepcja jest czynna w godzinach 8:00 – 20:00. W miarę możliwości prosimy o zgłaszanie wszelkich potrzeb w tych godzinach. Po godzinie 22:00 przyjmujemy telefony tylko w sytuacjach nagłych.

 

Reklamacje
– W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Najemca może złożyć reklamację drogą mailową na adres: villa@gorsky.pl.
– O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Najemcę e-mailem zwrotnym na adres email Najemcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.

 

Polityka prywatności

 

– Korzystając z naszych usług, Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie oraz ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Najemca podaje swoje dane dobrowolnie, ale brak podania danych uniemożliwia lub utrudnia realizację umowy.

– Administratorem danych osobowych jest ‘Villa Gorsky’ – Anna Górska Projekt z siedzibą: Majerczykówka 1J, 34-520 Poronin oraz Artgor Zofia Górska z siedzibą Majerczykówka 1R, 34-520 Poronin. Dane osobowe gromadzone są przez Villa Gorsky z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

– W związku z procedurą RODO wypełniając formularze kontaktowe czy meldunkowe, dobrowolnie udostępniają Państwo dane osobowe i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom.

– Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo. Dane mogą zostać usunięte po wyrażeniu przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

– Każdy klient ma prawo do: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, żądania ich usunięcia a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

– Prawidłowe działanie Strony Internetowej villagorsky.pl wymaga korzystania z plików cookies, zwanych ciasteczkami. Ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które zapewniają funkcjonalność strony oraz umożliwiają dokonywanie zakupów. Korzystając ze Strony Internetowej Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez stronę  plików cookies. Klient może nie wyrazić zgody na zastosowanie plików cookies i zablokować taką opcję w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże będzie to się wiązać z nieprawidłowym działaniem Strony Internetowej.

– W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych osobowych w Internecie, Strona stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer). SSL to system szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką na komputerze Konsumenta a serwerem Serwisu.

 

 

WARUNKI I INSTRUKCJA OBSŁUGI BALI OGRODOWEJ

 

Korzystanie z Gorącej Balii jest równoznaczne z akceptują poniższego regulaminu.

 

 • Przed skorzystaniem z bali należy mieć pewność czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy nie ma przeciwwskazań do korzystania z niej. Najlepiej skontaktować się wcześniej z lekarzem.
 • Z gorącej balii mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Osoby użytkujące obiekt deklarują zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z balii i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia/
 • W przypadku niezastosowania się do regulaminu i konieczności wymiany wody po użyciu balii dodatkowy koszt/kara wynosi 700 zł.

 

Użytkowanie

 

 • Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja ( min 24 h wcześniej) balii na określoną godzinę.
 • Pobyt w bali jest płatny wg cennika. Spóźnienie się na umówioną godzinę nie przesuwa seansu. 
 • Zarezerwowanie balii jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty, chyba że informacja o anulacji została przekazana przed uruchomieniem ogrzewania.
 • Korzystanie z balii możliwe jest w godzinach 10-22
 • Przed wejściem do balii obowiązuje bezwzględny nakaz umycia ciała z mydłem.
 • Przed wejściem do gorącej balii należy zdjąć okulary oraz szkła kontaktowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • Przebywanie w rozgrzanej gorącej balii przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.
 • W balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż balia i schodki mogą być śliskie.
 • Zobowiązuje się użytkowników balii do przestrzegania porządku i utrzymania czystości w obiekcie.
 • Wszelkich regulacji gorącej balii, w tym nagrzewania pieca może dokonywać tylko gospodarz.
 • Balia wykonana jest z drewna dlatego narażona jest na uszkodzenia mechaniczne i pożar.

 

Na terenie gorącej balii zabrania się:

 

 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu. Z gorącej balii należy korzystać w kostiumie kąpielowym,
 • wnoszenia wszelkich przedmiotów, w tym szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • hałasowania oraz nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, odbywania stosunków seksualnych, spania, palenia tytoniu i innych substancji, palenia e-papierosów, zażywania narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 • stawania na ławkach, ani na żadnych elementach które przez to mogą zostać uszkodzone. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik.
 • łączenia pobytu z sauną (kara 700 zł). Podczas kąpieli w rozgrzanej bali występuje bardzo duża wilgotność a gęstość wody jest większa od powietrza, zatem oddziaływanie temperatury jest bardzo intensywne. Spełnia ona również funkcje sauny i te kuracje nie mogą być łączone bezpośrednio. Dodatkowo taka woda musi być wymieniona.

 

Przeciwwskazania zdrowotne

 

Z Gorącej Balii nie mogą korzystać osoby:

 

 • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, reumatyzm, nowotwory, infekcje i astmę,
 • starsze, osłabione oraz w stanie intoksykacji
 • kobiety w ciąży oraz w czasie menstruacji,
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • mające inne przeciwwskazania wynikające ze stanu ich zdrowia.

Z Gorącej Balii nie powinny korzystać osoby:

 • na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli należy zażywać 1 lub 2h po posiłku).
 • w pojedynkę. W trakcie kąpieli, oraz po należy przebywać w towarzystwie innej osoby.

 

Przeciwwskazania wiekowe

 

 • Z Gorącej Balii mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod opieką rodzica bądź opiekuna, ewentualnie, pod ich nieobecność za pisemną uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności gospodarza Villa Gorsky. Korzystanie przez dziecko z balii ma miejsce tylko i wyłącznie na ryzyko opiekuna. Dzieci poniżej 4 lat nie mogą korzystać z balii.
 • Gospodarze Villa Gorsky nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 • Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 

 

 

You cannot copy content of this page